Przejdź do treści

Pomoc

Logowanie za pomocą Węzła Krajowego Identyfikacji Elektronicznej

        Po wybraniu logowania Węzłem Krajowym użytkownik zostanie przekierowany na stronę https://login.gov.pl/ gdzie może wybrać jeden z wielu sposobów  logowania:

W przypadku wybrania logowania Profilem Zaufanym konieczne będzie dodatkowe wpisanie kodu autoryzacyjnego przesłanego na numer telefonu komórkowego użytkownika (tzw. dwuskładnikowe uwierzytelnianie):

Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl) to jeden login i jedno hasło do wielu usług, portali, platform takich jak: ePUAP, PUE, CEIDG, biznes.gov.pl, praca.gov.pl ale również dostęp do powiatowych, gminnych czy miejskich portali skierowanych do mieszkańców tych jednostek.

 


Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Jedlina-Zdrój”, nr RPDS.02.01.04-02-0021/16 dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działania nr 2.1. „E-usługi publiczne” Podziałania nr 2.1.4. „E-usługi publiczne – ZIT AW”.