Przejdź do treści

Pomoc

Oświadczenia

Zakładka Oświedczenia pozwala użytkownikowi na podejrzenie obecnego stanu złożonych oświadczeń o otrzymywaniu korespondencji drogą elektroniczą jak i na złożenie nowego oświadczenia.

Aby podejrzeć obecny stan przesłanych oświadczeń należy kliknąć w przycisk Aktualny stan oświadczeń. Użytkownik zostanie przeniesiony do widoku z aktualnym stanem oświdczeń jak i historią zmian danych oświadczeń składanych przez użytkownika. 

Kliknięcie w przycisk Przejdź do oświadczenia, pozwoli użytkownikowi na wypłenienie w systemie krokowym nowego oświadczenia.


Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Jedlina-Zdrój”, nr RPDS.02.01.04-02-0021/16 dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działania nr 2.1. „E-usługi publiczne” Podziałania nr 2.1.4. „E-usługi publiczne – ZIT AW”.