Przejdź do treści

Pomoc

Adresy

Zakładka Adresy daje użytkownikowi możliwość zarządzania adresami dla których wyświetlane będą harmonogramy wywozu odpadów.

Aby aktywować wprowadzony adres należy przesunąć suwak znajdujący się przy adresie.

Przycisk Dodaj kolejny adres pozwala użytkownikowi na wprowadzenie kolejnych adresów dla których będą wyświetlane harmonogramy wywozu odpadów.

Chcąc usunąć wprowadzony adres, użytkownik musi kliknąć w przycisk krzyżyka znajdujący się w prawym górnym rogu sekcji danego adresu.


Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Jedlina-Zdrój”, nr RPDS.02.01.04-02-0021/16 dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działania nr 2.1. „E-usługi publiczne” Podziałania nr 2.1.4. „E-usługi publiczne – ZIT AW”.