Przejdź do treści

Pomoc

Powiadomienia

Pozycja menu wyświetla aktualną konfigurację otrzymywanych przez użytkownika powiadomień.

 

Konfiguracja powiadomień

 

W panelu tym mamy możliwość zmiany metody wysyłania powiadomień, oraz wybrania kategorii na jaki temat chcemy otrzymywać informację. Z dostępnych metod otrzymywania powiadomień, dostępne są powiadomienia za pomocą e-maila, wiadomości SMS oraz powiadomienia PUSH na aplikację mobilną mInstytucja. Oprócz tego możemy zaznaczyć lub odznaczyć kategorie, na których temat chcemy lub nie chcemy dostawać powiadomień.

Aby zmienić konfigurację powiadomień należy przesunąć suwak znajdujący się obok nazwy interesującej nas kategorii, zaznaczyć jakimi kanałami komunikacji chcemy otrzymywać powiadomienia, a następnie kliknąć Zapisz zmiany w celu potwierdzenia zmian.

Uwaga!

Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia SMS, w zakładce „Moje dane” należy uzupełnić pole „Nr telefonu komórkowego”. O braku uzupełnionego numeru telefonu użytkownika informuję ikona

O aktualnym adresie e-mail informuje użytkownika ikona . Po kliknięciu w daną ikonę użytkownik zostanie przeniesiony do zakładki Moje dane


Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Jedlina-Zdrój”, nr RPDS.02.01.04-02-0021/16 dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działania nr 2.1. „E-usługi publiczne” Podziałania nr 2.1.4. „E-usługi publiczne – ZIT AW”.