Przejdź do treści

Pomoc

Skróty klawiszowe

Aby usprawnić i przyśpieszyć pracę na komputerze a także poruszanie się na stronach internetowych, także na stronie niniejszego portalu, można używać skrótów klawiszowych. Przykłady najpopularniejszych skrótów:

Enter - wykonaj wybrane polecenie;

Tabulator - zmiana aktywnego pola, przejście do następnej opcji;

Shift + Tabulator - zmiana aktywnego pola, przejście do poprzedniego pola;

Tabulator+Enter - przejście do aktywnego pola;

Ctrl+F - znajdź w otwartym oknie;

Ctrl+C - kopiuj zaznaczony tekst;

Ctrl+V - wklej skopiowany wcześniej tekst;

Ctrl + + - powiększ stronę;

Ctrl + - - zmniejsz stronę;

Ctrl + 0 (klawisz zero) - wielkość oryginalna strony;

Spacja - przewijanie strony w dół;

Strzałki na klawiaturze góra/dół - przewijanie strony do góry i do dołu;

Ctrl +L - wpisanie nowego adresu strony w przeglądarce.

 

 

 

 

 


Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Jedlina-Zdrój”, nr RPDS.02.01.04-02-0021/16 dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działania nr 2.1. „E-usługi publiczne” Podziałania nr 2.1.4. „E-usługi publiczne – ZIT AW”.