Przejdź do treści

Pomoc

Jak segregować?

Zakładka Jak segregować? pozwala użytkownikowi na zapoznanie się z informacją, wprowadzoną przez urząd, jaki rodzaj odpadów należy wrzucać do pojemników z odpadami dotyczącymi danej frakcji odpadów. 


Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Jedlina-Zdrój”, nr RPDS.02.01.04-02-0021/16 dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działania nr 2.1. „E-usługi publiczne” Podziałania nr 2.1.4. „E-usługi publiczne – ZIT AW”.