Przejdź do treści

Pomoc

Dokonywanie płatności

System umożliwia proste i wygodne dokonywanie płatności z wykorzystaniem bankowości elektronicznej, funkcjonalność została opracowana w ten sposób, by przypominała dokonywanie zakupów. Dokonanie płatności polega na dodawaniu poszczególnych pozycji do koszyka  za pomocą przycisku , wówczas dana kwota zostanie dodana jako pozycja do koszyka znajdującego się w prawym górnym rogu .

System uniemożliwia dodanie do koszyka danej płatności wielokrotnie. Można dodawać do koszyka dowolną liczbę pozycji z listy opłat. W każdym momencie można podejrzeć zawartość koszyka, klikając na . Aby zamknąć koszyk, kliknij . Jeśli chcesz usunąć pozycję z koszyka, kliknij na ikonkę kosza .

Masz możliwość również modyfikować kwotę dodaną do koszyka, klikając ikonę umieszczoną obok kwoty  . Dokonaj edycji kwoty, następnie kliknij OK.

Jeśli chcesz dokonać płatności za pozycje znajdujące się w koszyku, kliknij . W zależności od wyboru sposobu płatności i banku zostaniesz przekierowany do systemu płatności internetowych  Paybaynet Krajowej Izby Rozliczeniowej, albo pośrednika płatności Blue Media.


Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Jedlina-Zdrój”, nr RPDS.02.01.04-02-0021/16 dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działania nr 2.1. „E-usługi publiczne” Podziałania nr 2.1.4. „E-usługi publiczne – ZIT AW”.