Przejdź do treści

Pomoc

Harmonogram

Zakładka Harmonogram pozwala na podejrzenie harmonogramów wywozu odpadów wprowadzonych przez urząd w systemie. Użytkownik ma możliwość zawężenia wyświetlanych danych poprzez wskazanie konkretnego adresu bądź typu frakcji, zdefiniowanych przez urząd, która interesuje użytkownika.


Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Jedlina-Zdrój”, nr RPDS.02.01.04-02-0021/16 dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działania nr 2.1. „E-usługi publiczne” Podziałania nr 2.1.4. „E-usługi publiczne – ZIT AW”.