Przejdź do treści

Pomoc

Logowanie standardowe

Do systemu można logować się również za pomocą logowania standardowego poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła. Aby zalogować się za pomocą adresu e-mail oraz hasła, należy wybrać na stronie głównej  Logowanie standardowe

 

oraz wprowadzić swój adres e-mail oraz ustalone hasło. Można zapamiętać dane logowania, aby nie wprowadzać ich ponownie przy kolejnej wizycie na stronie, w tym celu trzeba zaznaczyć pole Zapamiętaj mnie.

Uwaga!

Logowanie standardowe dostępne jest dopiero po pierwszym logowaniu Profilem Zaufanym. Po zalogowaniu za pomocą adresu e-mail i hasła nie są dostępne wszystkie funkcjonalności systemu.


Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Jedlina-Zdrój”, nr RPDS.02.01.04-02-0021/16 dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działania nr 2.1. „E-usługi publiczne” Podziałania nr 2.1.4. „E-usługi publiczne – ZIT AW”.